Liên hệ

Find us

CONTACT

Liên hệ với chúng tôi

Đặt bàn, xin vui lòng gọi số 0916 250 220. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hệ thống nhà hàng theo bản đồ bên dưới hoặc

Bạn có ý kiến, thông tin phản hồi hoặc lời nhận xét nào? Chúng tôi rất mong nhận được từ bạn!

Follow us


Xem Chooki – BBQ & HOT POT – Buffet Phong cách Teppanyaki ở bản đồ lớn hơn