Monthly Archives:

December 2016


TẶNG CHAMPAGNE ĐÊM COUNTDOWN

TẶNG CHAMPAGNE ĐÊM COUNTDOWN

Hồ Bán Nguyệt luôn là một điểm hẹn đặc biệt của người dân thành phố mỗi dịp lễ lớn trong năm với vị thế tuyệt đẹp tại trung tâm Phú Mỹ..

Read more