Monthly Archives:

November 2015


Lễ hội hóa trang Halloween

Lễ hội hóa trang Halloween

Ngày cuối tháng 10 vừa qua, tại Chooki Buffet Crescent Plaza, Quận 7 tràn ngập màu sắc của các phù thủy, zombie, và các quái vật… mọi..

Read more